Upravni odbor Fondacije

Fahrudin Rizvanbegović
Član Upravnog odbora
Amor Mašović
Član Upravnog odbora
Selmo Cikotić
Član Upravnog odbora

Raniji sazivi Upravnog odbora Fondacije “Alija Izetbegović”

Mandat od 31. 5. 2019. do 13. 10. 2020. godine:

 1. Hilmo Neimarlija, predsjednik
 2. Sabina Berberović, član
 3. Muzaffer Cilek, član
 4. Fikret Karčić, član
 5. Zijad Ljevaković, član
 6. Fikret Muslimović, član
 7. Faris Nanić, član

Od 13. 10. 2020. do 5. 11. 2021:

 1. Hilmo Neimarlija, predsjednik
 2. Sabina Berberović, član
 3. Muzaffer Cilek, član
 4. Zijad Ljevaković, član
 5. Fikret Muslimović, član
 6. Faris Nanić, član
 7. Halid Genjac, član

Od 5. 11. 2021. do 2. 9. 2022:

 1. Faris Nanić, predsjednik
 2. Hilmo Neimarlija, član
 3. Sabina Berberović, član
 4. Muzaffer Cilek, član
 5. Zijad Ljevaković, član
 6. Fikret Muslimović, član
 7. Halid Genjac, član

Od 2. 9. 2022. do 31. 5. 2023:

 1. Zijad Ljevaković, predsjednik
 2. Hilmo Neimarlija, član
 3. Sabina Berberović, član
 4. Muzaffer Cilek, član
 5. Fikret Muslimović, član
 6. Faris Nanić, član
 7. Halid Genjac, član