Citati Alije Izetbegovića

„Post je najviši izraz volje, dakle, akt slobode.”

Hrabrost bosanske žene, njena snaga i ponos, bile su jedan od odlučujućih činilaca u borbi Bosne i naroda za opstanak.

„I obrazovanje može biti nehumano: ako je jednostrano, dirigirano, indoktrinirano; ako ne uči misliti nego servira gotova rješenja; ako samo priprema ljude za funkciju, a ne proširuje horizonte i time ljudsku slobodu.“

“Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj, koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća. I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost, gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru?”

Pravi patriot nije onaj koji svoju otadžbinu diže iznad ostalih, nego onaj koji čini da ona bude dostojna te hvale. Više od slave, njemu je stalo do dostojanstva njegove domovine.

„Vjera je zahtjev za ponašanjem čovjeka koje bi bilo u skladu sa mirom i dubinom neba. Ali ‘čovjek se žuri’ (Kur'an), on je sitničav, isprepadan, gramziv, sebičan. Sve je to u suprotnosti sa svim onim što nebo na tako očigledan način svjedoči.“

„Svaka religija kao historijska pojava ima dvije strane. Kao učenje ona je Božija objava; kao praksa ona je djelo ljudi. Vjeru Bog objavljuje, a ljudi primjenjuju. Sve što je u njoj veliko i uzvišeno od Boga je; sve ono što je pogrešno i nedostojno, od ljudi je.“

„Kao što neosjetno nosimo težinu svog rođenog tijela, tako ne osjećamo svoje rođene mahane i poroke, nego samo one drugih ljudi.“

„Tolerancija nije ravnodušnost kao što to neki ljudi misle. Naprotiv, ona je snažno i duboko opredjeljenje i sadrži dvoje: to je ljubav za svoje i poštovanje za tuđe. Dakle, volimo svoje i poštujmo tuđe. Držimo se tog načela u Bosni i mi ćemo pobijediti.

„Boreći se tako uvijek protiv posljedica i ne stižući da se pozabavimo uzrocima, mi uvijek stižemo KASNO. Opravdano se stoga pitamo: ne stvara li se u ovome času na drugom kraju svijeta jedna nova Palestina, dvije, više njih? I kako da se blagovremeno i efikasno suprotstavimo BUDUĆIM NEVOLJAMA?

„Vlast ili opasno kvari ljude, ili pokvarenim ljudima pruža šansu.“

Neki ljudi misle da se prednost može postići terorom. To je zabluda koja se opasno širi. Terorizam je izraz naše sadašnje i mogući uzrok naše buduće nemoći. On nije samo nemoralan nego i neproduktivan. Nemoralan, jer ginu nevini ljudi, a neproduktivan, jer nikad i nigdje nije ništa riješio. Terorizam su odbacili svi ozbiljni politički pokreti u historiji. Mislim da ga je Kur’an izričito zabranio rečenicom: ‘Ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je pobio čitav svijet…’
Ima, nažalost, ljudi koji to zaboravljaju.

„Kada je riječ o vjeri, ljude obično dijelimo na one koji vjeruju i one koji ne vjeruju. Primijetimo da je ova podjela potpuno površna i odveć pojednostavljena. U njoj je izostala treća, daleko najbrojnija skupina. To su oni koji sebe smatraju vjernicima i tako se deklariraju, ali koji, ustvari, ne pripadaju vjeri. Oni se čak manje ili više mole Bogu, praznuju praznike i pridržavaju se pojedinih vjerskih ‘adeta’ i simbola, ali oni su isti ti koji iz straha prvi bježe s bojnog polja, a svim hladnokrvno varaju u trgovini, čiste savjesti žive na račun tuđeg rada, piju i provode se, strašljivo čuvaju svoje živote, imetke, i položaje kao da će hiljadu godina živjeti ili se ropski i podanički uvlače pod kožu moćnijim od sebe, itd.

Strah je dominirajuća karakteristika ove vrste ljudi, strah za svoj život, strah za imetak, za položaj, mjesto ili naklonost vlasti ili nekog moćnika. Među svim ovim brojnim strahovima samo jedan strah je odsutan: strah od Boga. U tom duhu i u toj i takvoj neodređenoj i dvoličnoj atmosferi podižu oni svoje potomstvo.“

„Svi treba da se upitamo šta smo učinili da ova zemlja bude jača, bolja i po mjeri svih njenih građana.“

„Treba da Srbi budu Srbi, Bošnjaci-Bošnjaci, Hrvati-Hrvati, ali da svi budu malo više Bosanci.“

„Biti i ostati čovjek – to je naša odgovornost i pred Bogom i pred nama samima.“

 

„Ako se ostvare prijetnje da Slovenija i Hrvatska izađu iz Jugoslavije, Bosna neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. Bosna ne prihvata da ostane u velikoj Srbiji i da bude njen dio.“

„Naša zemlja i naš narod bili su osuđeni na uništenje. Sam naš opstanak je naša pobjeda.“

 

„Ultranacionalizam u suštini je bezbožan. Sve velike religije svijeta naučavale su jednu jednostavnu istinu (a sve velike istine su jednostavne): što ne želiš sebi, ne čini drugome, ili: postupaj tako da bi tvoje ponašanje moglo biti univerzalni zakon, dakle da podjednako vrijedi za tebe i za drugoga.“

„Vlast jačega je činjenica, a ne pravo. Pravo počinje tada i tamo kada i gdje počinje bilo kakva ograničenost te vlasti, naravno ne u korist jačega, nego u korist slabijega.“

 

„Žene su, kao i muškarci, ljudska bića vrijedna poštovanja. One su naše majke, naše sestre i naše supruge. One su odgajateljice naše djece. Ne smijemo dozvoliti da budu potlačene i lišene obrazovanja. Svijet u kojem živimo nije savršen, i nikada neće biti savršen, ali on može da bude bolji nego što je danas. To zavisi od ljudi koji upravo rastu i koji dolaze. Sljedeća generacija treba da bude bolja od sadašnje. U tom je napredak, a u tome je nezamjenljiva uloga žene. Potlačena i neobrazovana žena ne može podići i odgojiti generaciju koja će učiniti da naš svijet bude bolji. Stoga, očuvajmo i štitimo dostojanstvo žene.“

„Ne dijelimo se samo na dobre i loše ljude, nego i na dobro i zlo u nama samima. Podjela ne ide između ljudi nego kroz njih. Postoji i podjela na dobre i loše ljude, ali ona je sekundarna, izvedena prema nekom bilansu dobra i zla u čovjeku. Primarna podjela je na dobro i zlo koje obitava u ljudima. Taj sukob je stoga imanentan, unutrašnji, dramski, a ne vanjski, socijalni. Pravi sukob je u duši.“

„Nauka otkriva. Umjetnost stvara. Svjetlost jedne udaljene zvijezde koju je nauka otkrila postojala je i ranije. Svjetlost kojom nas iznenada obasjava umjetnost, stvorila je sama umjetnost u tom trenutku. Bez nje ta svjetlost ne bi nikada bila rođena. Nauka ima posla sa postalim: umjetnost je samo postajanje, rađanje novog.“

 

„Slabi ljudi su zagovornici i oslon autoritativne vlasti. Njima nedostaje osjećaj vlastite vrijednosti iz koje izvire težnja za slobodom i nezavisnošću. Slab čovjek bježi od slobode i odgovornosti. Autoritativna vlast mu je pribježište od ovog tereta bez kojeg se može ugodno živjeti. Uslov za ovo je poznat, zašto se ponavljati?“

„Šta sam mogao bolje očekivati od sudaca (tužilaca, isljednika) koji su svoje pravno znanje počinjali marksističkom premisom da je ‘pravo volja vladajuće klase pretvorena u zakon’, formulom koja se nalazi u ciničnoj opreci sa samom idejom prava.“

„Pitanje je: treba li mijenjati društvene ustanove ili ljudska srca? Jedini pravi odgovor je: oboje. Ipak, od čega početi? Od srca, naravno, ako je to moguće i ako znate kako.“

„Kada sve proživiš i izdržiš, kada se nakon stotinu pokleknuća ponovno podigneš, kada se odrekneš lažne nade i utjehe i stisneš zube da bi otvoreno pogledao istini u oči, tada shvatiš da je sav smisao života u borbi protiv zla.“