Ciljevi i djelatnost Fondacije

 • proučavanje intelektualne ostavštine Alije Izetbegovića
 • istraživanje i promoviranje doprinosa Alije Izetbegovića afirmaciji političkog identiteta bošnjačkog naroda
 • istraživanje i promoviranje doprinosa Alije Izetbegovića izgradnji i afirmaciji svijesti o Bosni i Hercegovini kao državi ravnopravnih naroda i građana i njenoj odbrani
 • istraživanje i promoviranje doprinosa Alije Izetbegovića interkulturnom dijalogu Istoka i Zapada
 • promocija kulture i povijesti bošnjačkog naroda i Bosne i Hercegovine
 • istraživanje i afirmiranje multikulturne baštine Bosne i Hercegovine
 • razvijanje svijesti o važnosti mira, nenasilja i društvene solidarnosti
 • promoviranje univerzalnih moralnih vrijednosti religije i kulturnih tradicija
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo i institucije civilnog društva
 • podsticanje duhovnih aktivnosti, ličnog razvoja, društvenog poduzetništva i odgovornog upravljanja
 • povezivanje i promoviranje intelektualnih potencijala bosanskohercegovačkog društva
 • promoviranje porodičnih vrijednosti, ravnopravnosti žene i zaštite prava djeteta i mladih
 • unapređenje odnosa prema bosanskohercegovačkoj dijaspori i jačanje međusobnih veza
 • suzbijanje diskriminacije, neravnopravnosti i ugrožavanja dostojanstva ljudi
 • razvijanje političke kulture, odgovornog vršenja vlasti i učešća građana u odlučivanju
 • njegovanje zavičajnog identiteta, unapređenje komunalne kulture i razvoj lokalne zajednice
 • širenje duha dijaloga, saradnje i međunarodnog prijateljstva
 • razvijanje programa i projekata koji odgovaraju ciljevima Fondacije
 • organiziranje i učešće u organizaciji konferencija, ljetnih škola i drugih susreta koji služe realizaciji ciljeva Fondacije u skladu sa Zakonom
 • objavljivanje knjiga, brošura, biltena, časopisa i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Fondacije u skladu sa Zakonom