Home2020-12-07T15:27:02+03:00

O projektu izrade bibliografije Alije Izetbegovića

Fondacija “Alija Izetbegović” pokrenula je projekat kojim je obuhvaćena izrada bibliografije koja se sastoji od dva dijela – bibliografija djela Alije Izetbegovića i njihovih prijevoda te djela o Aliji Izetbegoviću i njegovim djelima. Bibliografijom se žele obuhvatiti prvenstveno biografski i akademski radovi koji kao centralnu temu imaju Aliju Izetbegovića, njegovu etičku, religijsku i političku misao.

Reference koje su ovdje izložene formirane su na osnovu sekundarnih izvora. U narednom periodu provjeravat će se i eventualno korigirati na osnovu uvida u djelo, te ćemo cijeniti pomoć javnosti u dopunjavanju bibliografije.

Pročitajte više o izradi bibliografije Alije Izetbegovića