Generalni sekretar Fondacije

Muhamed Mulahmetović rođen je 1991. godine u Foči. Svoje osnovno obrazovanje završio je u Goraždu, a srednju školu i fakultet ekonomije u Sarajevu.

Po završetku studija, počinje raditi na komercijalnim projektima zapošljavanja mladih kao projekt-menadžer najveće konferencije za ljudske resurse u Bosni i Hercegovini: DRIVE konferencija, regionalnom sajmu zapošljavanja VDKZ i projektu “Najpoželjnijeg poslodavca u BiH”. Nakon toga, prelazi u Fondaciju BİGMEV, koja služi kao centar za razvoj odnosa s Bosnom i Hercegovinom i tu nastavlja rad na projektima, isključivo na privlačenju stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu te uspostavljanju saradnje između turskih i bosanskohercegovačkih gradova i općina.

Krajem 2016. godine seli se u Istanbul i počinje s radom na međunarodnom TV kanalu TRT WORLD kao rukovodilac globalne distribucije tog kanala za komercijalnu upotrebu. Tu stječe značajno internacionalno iskustvo.

Početkom 2020. godine vraća se s porodicom u Bosnu i Hercegovinu i prihvata funkciju generalnog sekretara Fondacije “Alija Izetbegović”. 

Kontakt telefon: +387 33 203 581

E-mail: m.mulahmetovic@alijaizetbegovic.org