Objavljena djela Alije Izetbegovića

Fondacija “Alija Izetbegović” realizirala je u 2021. godini projekat kojim je obuhvaćena izrada bibliografije koja se sastoji od dva dijela – bibliografija djela Alije Izetbegovića i njihovih prijevoda te djela o Aliji Izetbegoviću i njegovim djelima.

Bibliografije u PDF formatu možete preuzeti ispod:

  1. BIBLIOGRAFIJA ALIJE IZETBEGOVIĆA
  2. BIBLIOGRAFIJA – DJELA O ALIJI IZETBEGOVIĆU

Fondacija “Alija Izetbegović” pokrenula je projekt izrade tekuće bibliografije koja se sastoji od dva dijela – bibliografija djela Alije Izetbegovića i njihovih prijevoda te djela o Aliji Izetbegoviću i njegovim djelima. Drugim dijelom bibliografije žele se obuhvatiti prvenstveno biografski i akademski radovi čija je centralna tema Alija Izetbegović, njegova etička, religijska i politička misao. Djela koja u prvom planu tretiraju raspad Jugoslavije, agresiju na Bosnu i Hercegovinu itd., kao i različiti medijski sadržaji, uključujući i one objavljivane u dnevnim i sedmičnim novinama, nisu predmet ove bibliografije. Naime, Fondacija se ovom građom bavi u okviru drugih projekata.

Bibliografija je urađena na osnovu primarnih i sekundarnih izvora. Reference koje su oblikovane na osnovu sekundarnih izvora, obilježene su znakom asterisk (*). Projekt je započet i realizira se u vanrednim prilikama uzrokovanim pandemijom COVID 19, što se bitno odražava na pristup informacijama i građi. Ukoliko naknadni neposredni uvid u ova djela bude moguć, reference će se ažurirati.

Namjera nam je upoznati zainteresiranu javnost s ovim projektom iz sljedećih razloga:

  1. istraživačima želimo olakšati put do informacija vezanih za intelektualni angažman Alije Izetbegovića;
  2. bibliografija će se koristiti za formiranje fonda biblioteke koja se planira osnovati u okviru Fondacije, a koji će se temeljiti na djelima Alije Izetbegovića i djelima o njemu;
  3. kako nam je cilj izrada što obuhvatnije bibliografije, cijenit ćemo uključenje javnosti pri ukazivanju na djela koja do sada nismo opisali, što je vrlo vjerovatno, naročito imajući u vidu ratne okolnosti, previde izdavača kada je riječ o dostavljanju obaveznih primjeraka publikacija bibliotekama koje ih prikupljaju, obrađuju, daju na korištenje i čuvaju, nedovoljno razvijenu analitičku obradu publikacija u BiH itd.

AUTORSKA PRAVA ALIJE IZETBEGOVIĆA

Vlasnici autorskih prava Alije Izetbegovića su njegovi zakonski nasljednici – porodica.

Vlasnici su izvršili prenos autorskih prava na Fondaciju “Alija Izetbegović” u ograničenom obimu (vremenski ograničeno i za određene jezike). Za informacije o prevođenju i objavljivanju knjiga Alije Izetbegovića možete nam se obratiti putem maila info@alijaizetbegovic.org.