Hilmo Neimarlija

Hilmo Neimarlija rođen je 2. augusta 1950. u Ričici kod Kaknja. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Zvanje magistra i doktora filozofskih nauka stekao na Filozofskom fakltetu u Sarajevu.

Po završetku Studija izabran za asistenta na Kolegiju za filozofiju na  Fakultetu političkih nauka.  Sa otvaranjem Islamskog teološkog fakulteta 1977. imenovan za asistenta-predavača na nastavnim disciplinama Uvod u sociologiju i Povijest filozofije. Agresija na Bosnu i Hercegovinu odvojila ga je od nastavničkog rada i usmjerila na preuzimanje obaveza u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine i političkog i društvenog suprotstavljanja agresiji.

Bio član Inicijativnog odbora i Glavnog odbora  Kulturnog društva Preporod i Izvršnog odbora Stranke demokratske akcije.  Dva puta biran za predsjednika Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i  u tom svojstvu učestvovao  u izradi nacrta važećeg Ustava Islamske zajednice kao  jedan od dvojice koautora.  Od 1998. do  2010.  obavljao  poslaničke dužnosti zastupnika  u Predstavničkom domu i  delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštini Bosne i Hercegovine.

Bio predsjednik Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka, Fondacije „Popis 2013“ i Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Uređivao „Takvim“ i izdanja Udruženja ilmije u Bosni i Hercegovini, obavljao dužnost glavnog i odgovornog urednika Izdavačke djelatnosti Islamske zajednice i bio član redakcije Zbornika radova Islamskog teološkog fakulteta i Glasnika Vrhovnog islamskog starješinstva Islamske zajednice u SFRJ. Biran za urednika u uredništvu i  glavnog urednika „Preporoda“. Kao glavni urednik  „Preporoda“ 1979.  bio akter prve javne polemike jednog nosioca dužnosti u Islamskoj zajednici s visokim političkim predstavnicima socijalističke vlasti.

U mirovini je od decembra 2015. Predsjednik je  Upravnog odbora Gazi Husrevbegove biblioteke  u Sarajevu.