Sabina Berberović

Rođena u Sarajevu 1954.g. Udata, majka 2 kćerke.

Završila Drugu gimnaziju, a potom studij francuskog i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu  u Sarajevu. Tokom studija se počela baviti prevođenjem, što joj s vremenom postaje i osnovna profesionalna orijentacija.

Radila je 5 godina kao profesor engleskog jezika u Gazi Husrevbegovoj Medresi u Sarajevu i profesor bosanskog jezika za strane studente u Centru za jezike, te 5 godina kao prevodilac (franacuski/engleski/italijanski) u tadašnjem preduzeću «Jugokomerc».

Kada je otac Alija Izetbegović izabran za Predsjednika Predjedništva RBiH, obavlja posao njegove lične sekretarice i prevodioca, a potom i v.d. šefa Kabineta (1991-1992).

Živi i radi u Sarajevu kao samostalni  prevodilac za engleski jezik za domaće i međunarodne organizacije i institucije, te institucije EU u Briselu.

Objavljeni prevodi (samostalni i timski):

 • Muhammed Hamidullah: Uvod u Islam
 • Hichem Djait: Evropa i Islam
 • Alija Izetbegović: Islam između Istoka i Zapada
 • Peter Medawar: Granice nauke
 • Peter Medawar: Traganje za vanzemaljskim inteligencijama (SETI)
 • Mevlana Dželaluddin Rumi: Fihi-ma-fihi, Knjiga o Unutrašnjem
 • Colum Murphey:  Sarajevo
 • Noel Malcolm: Kosovo – kratka povijest
 • Robert W. Mc.Chesney: Bogati mediji, siromašna demokratija
 • John L. Esposito i Dalia Mogahed: Ko govori u ime islama
 • Minou Reeves: Muhammed u Evropi