Izdavaštvo Fondacije “Alija Izetbegović”

Zbornik radova sa okruglog stola “ZAVNOBIH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma”

Nakon što je Fondacija “Alija Izetbegović” organizovala Okrugli sto na temu “ZAVNOBIH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma” 15. decembra 2020. godine u Sarajevu, a u sklopu manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2020“, partnerska organizacija na projektu, JU “Fond memorijala Kantona Sarajevo” izdao je Zbornik radova sa Okruglog stola.  

Okrugli sto imao je dvije sesije: 1) Analogija vrijednosti ZAVNOBiH i politike Alije Izetbegovića i 2) Rezultati Dejtonskog sporazuma i problemi njegove implementacije i dogradnje. 

U Zbornik su uvršteni radovi učesnika događaja: doc. dr. Amir Duranović, Akademik dr. sci. Mirko Pejanović, Edhem Bičakčić, prof. dr. Rasim Muratović, Fikret Muslimović, prof. dr. Ivo Komšić, prof. dr. Kasim Trnka, prof. dr. Selmo Cikotić, dr. sci. Sifet Podžić, Muhamed Šaćirbegović.

Zbornik radova nije na prodaju, a nalazi se u biblioteci Fondacije “Alija Izetbegović” i u JU “Fond memorijala Kantona Sarajevo”.

Štampa: u boji, na masnom papiru
Broj stranica: 137
Dimenzije: 28 cm
Godina izdavanja: 2021.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share