Uspostavljena saradnja sa Udruženjem “Djeca Srebrenice – Nove generacije”

28.5.2021.

Generalni sekretar Fondacije “Alija Izetbegović”, Muhamed Mulahmetović, ugostio je 28. maja 2021. godine u prostorijama Fondacije predsjednika Udruženja građana “Djeca Srebrenice – Nove generacije”, Bernisa Ademovića.

Tom prilikom, predsjednik Udruženja upoznao je Mulahmetovića sa stanjem u Srebrenici i okolini kada je u pitanju život djece, adolescenata i mladih ljudi koji zasnivaju porodice – njihove potrebe, problemi sa kojima se suočavaju, ali i motivacija i entuzijazam koje posjeduju da učine život boljim.

Razmotrene su mogućnosti i modaliteti saradnje, posebno u polju edukacije, osnaživanja, umrežavanja i unapređenja znanja o državi Bosni i Hercegovini, njenoj historiji i kulturi.

Po završetku sastanka, predstavnici Fondacije i Udruženja potpisali su Sporazum o saradnji, te su obje strane izrazile zadovoljstvo formaliziranjem saradnje i obećale maksimalnu posvećenost realizaciji budućih zajedničkih projekata.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share