Uspostavljena saradnja sa Fondom “Bošnjaci”

13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ održan je sastanak v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića, sa direktorom Fonda „Bošnjaci“ Sarajevo, Šahinom Kerlom.

Tokom sastanka prezentovan je rad obje organizacije i razmotreni su načini moguće saradnje u budućnosti. Cilj saradnje je objedinjavanje kapaciteta i jedinstveno nastupanje i djelovanje u različitim naučnim i kulturnim projektima, a u skladu sa misijama i ciljevima obje strane. Ovom prilikom zvanično je potpisan i Sporazum o saradnji ove dvije organizacije.

Fond „Bošnjaci“ je fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka kojeg je 1997. godine osnovao Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, sredstvima u vrijednosti od 5 miliona KM, koja mu je uručio narod Kraljevine Saudijske Arabije za dobrobit Bošnjaka. U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga od bilo kakvih političkih i drugih konotacija, rahmetli Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine uvakufio postojeću imovinu i trajno je prenio u vlasništvo Fonda „Bošnjaci“, nad kojim je osnivačka prava preuzela Vakufska direkcija Sarajevo.

Do sada, Fond je među svojim prioritetnim aktivnostima stipendirao hiljade nadarenih učenika i studenata iz svih dijelova BiH i organizovao njihova višednevna druženja, uzeo učešća u projektima pomoći učenicima povratnicima i školama u manjem bh. entitetu, podržao projekat nagrađivanja novih hafiza Kur'ana, te učestvovao u različitim naučnim i kulturnim manifestacijama. Pritom je djelovao odgovorno, te uspješno zaštitio i uvećao početna sredstva vakufa.

Više informacija o Fondu „Bošnjaci“ možete pronaći na stranici http://fondbosnjaci.co.ba/

Share