Učenice i učenici Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu volontirali u Fondaciji “Alija Izetbegović”

U okviru Historijske sekcije, 6 učenica i učenika različitih razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu volontirali su u Fondaciji “Alija Izetbegović” 18. oktobra 2021. godine.

Učenici su proveli jedan radni dan u Fondaciji, upoznali se sa njenom organizacijom, misijom i ciljevima, te saznali šta sa pravne i ekonomske strane podrazumijeva vođenje jedne nevladine organizacije.

Također su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa životom i radom Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, da obiđu prostor u kojem je živio u posljednjim godinama svoga života, kao i da tokom individualnog rada pregledaju knjige koje je napisao i izdvoje citate koji su ih se najviše dojmili.

U posljednjem segmentu volontiranja, učenici su analizirali veb-stranicu i račune Fondacije na društvenim mrežama i razmatrali da li su moguća određena poboljšanja, te su dali svoje prijedloge za buduće projekte Fondacije i unapređenje njenog rada, pogotovo u području rada sa mladima.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share