Održana tribina “Mislilački opus Alije Izetbegovića” 

23. februara 2023. godine, u organizaciji Fakulteta islamskih nauka UNSA i u saradnji sa Fondacijom “Alija Izetbegović”, održana je tribina na temu “Mislilački opus Alije Izetbegovića kroz knjige Islam između Istoka i Zapada, Moj bijeg u slobodu i Islamska deklaracija“.

Gosti predavači na tribini bili su: prof. dr. Enes Karić, prof. dr. Admir Mulaosmanović i doc. dr. Samedin Kadić. Događaj je moderirala prof. dr. Zehra Alispahić.

Tribina je bila veoma zanimljiva i izuzetno dobro posjećena, a prisustvovali su joj i brojni učenici i studenti različitih fakulteta u Sarajevu.

Tribina je prenošena uživo na Facebook profilu Fondacije (https://www.facebook.com/fondacija.alijaizetbegovic), a pojedinačni snimci izlaganja predavača mogu se pogledati i na YouTube računu Fondacije.

Fondacija izražava zahvalnost dekanu prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću, koordinatorici i moderatorici događaja prof. dr. Alispahić, uvaženim profesorima koji su dali svoj osvrt na djela Alije Izetbegovića – akademiku prof. dr Kariću, prof. dr. Mulaosmanoviću i doc. dr. Kadiću, kao i Udruženju studenata Fakulteta.

“Ova djela su pisana u stanju koje je sam izabrao, a riječ je o jednoj vrsti intelektualnog disidentstva. On je iz te pozicije tražio uporišta, a kao što vidimo iz naslova ovih knjiga, njegova uporišta su bila u islamu. Njegova je perspektiva u tom smislu bila intelektualna, a ne ulemanska. Rekao bih da je na jedan izvanredan način recipirao ono što sam naziva islamskom kulturom, civilizacijom i filozofijom.” (prof. dr. Karić)

“Veoma je značajno s vremena na vrijeme evocirati misao Alije Izetbegovića, kao i pitanje sa kojih pozicija je on govorio i sa koliko slobode je to činio. To je uvijek bilo iz jedne široke i ozbiljne perspektive u kojoj nije gradio svoje eksplikacije na islamskim izvorima. Gradio ih je na mislima svojih savremenika i prethodnika, a na taj način je pokazivao koliko je ono što je islam donio nešto što je potreba čovječanstva.” (prof. dr. Mulaosmanović)

“Kod Izetbegovića nekad uočavamo težište na islamu kao ideologiji, nekad na islamu kao civilizaciji, a nekad i na vjeri kao intimnoj kvalitetu. Budući da islam nije bio njegovo intelektualno područje, u slučaju Izetbegovića govorimo o senzibilitetu prema islamu.” (doc. dr. Kadić)

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share