Vakıf Yönetim Kurulu 

Hilmo Neimarlija
Yönetim Kurulu Başkanı
Sabina Berberović
Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Çilek
Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret Muslimović
Yönetim Kurulu Üyesi
Halid Genjac
Yönetim Kurulu Üyesi
Faris Nanić
Yönetim Kurulu Üyesi
Zijad Ljevaković
Yönetim Kurulu Üyesi