Vakıf Yönetim Kurulu 

Faris Nanić
Yönetim Kurulu Üyesi
Halid Genjac
Yönetim Kurulu Üyesi