Alija Izetbegović Sözleri 

“Müslüman Doğu’daki bütün okullarda ‘eleştirel düşünme’ dersini mecburi kılardım. Batı’nın aksine Doğu, bu katı okuldan geçmemiştir ve mevcut pek çok zaafının kaynağı da budur.”

Alija Izetbegović

„İslam, yurtiçi ve yurtdışı dengelerinin oluşturulması için, tarih nezdinde sürekli bir arayıştır veya arayış olarak görülmelidir.“

“Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık ve zarar vermedik.”

“Gerçek bir vatansever, anavatanını diğerlerinden üstün gören değil, övgüye layık olan kişidir. Zaferden çok, anavatanının haysiyetini önemseyen kişidir.”

„Güçlü olanın gücü bir yasa değildir, var olan bir gerçektir. Yasa, bu gücün sınırlandırılmasının başladığı yerde, ve güçlünün yararına değil zayıfların yararına işlediği yerde başlar.“

„Kadınlar, erkekler gibi, saygı duymaya değer insanlardır. Onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve eşlerimizdir. Onlar, çocuklarımızın eğitimcileridir. Ezilmelerine ve eğitimden mahrum kalmalarına izin vermemeliyiz. İçinde yaşadığımız dünya mükemmel değildir ve asla mükemmel olmayacaktır, fakat bu dünya bugün olduğundan daha iyi hale gelebilir. Bu, şu an hayata gözlerini açan ve büyümekte olan nesile bağlıdır. Gelecek neslin, şuan ki nesilden daha iyi olması gerekiyor. İlerleme buna bağlıdır ve kadınların bu durumda vazgeçilmez bir rolü bulunmaktadır. Birileri tarafından ezilen ve eğitimsiz bırakılan bir kadın, yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bir nesli yetiştiremez.“

„Bosnalı kadının cesareti, gücü ve gururu, Bosna ve halkının hayatta kalma mücadelesinde belirleyici faktörlerden biriydi.“

„Tıpkı kendi bedenimizin ağırlığını farkında olmadan taşıdığımız gibi, kendi kusurlarımızı ve kötü alışkanlıklarımızı değil, diğer insanların kusurlarını görürüz.

„Eğitim; eğer sorgulama olmaksızın tek taraflıysa, hileli düzenleniyorsa, dogmalarla aşılanırsa, kalıplaşmış çözümleri kullanmayı öğretirse, insanların ufuklarını ve dolayısıyla özgürlüklerini genişletmek yerine farklı işlevlere hazırlarsa, eğitim bir bireye düşünmeyi öğretmemenin ötesinde insanlık dışı hale gelebilir.“

„İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.“

„Zihinim sorgulamalar ve git geller ile meşguldür, fakat kalbim daima inanç yolculuğunun yolcusu olmuştur ve böyle de kalacaktır. Mutlu olduğum anlar; kalbimin ve zihnimin uyum içerisinde olduğu anlar olmuştur.“

„Tanrı hakkındaki o büyük ve kadim gerçekler bazen gözüme koca dağlar gibi görünüyor. Sabit, ebedi, sessiz, dışarıdaki kargaşa ve kavgalara, birkaç kibirli düşünürün üzerine taş atmasına kayıtsız. Kimi zaman bulutlar gelir dağı kaplar, gök gürler, şimşekler çakar, neden sonra hepsi dağılır; dağ ise zirvesindeki karbeyaz örtüsüyle mavi göğün altında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkar.“

 

„Kimliğini kaybetmenin bedeli kölelik ve aşağılanmadır.“

„İntikam peşinde koşmayın, sadece adaleti arayın lakin asla geçmişi unutmayın.“

 

„İslamiyet’in ilerlemesini sessiz ve itaatkar kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.“

„İhtiyaç duyduğumuz şey nedir? İnanan insanlar mı, düşünen insanlar mı? Bu ikisi birbirini dışlar mı?“

 

„Özgürlük ölçüsünün azınlıklara karşı tutumda saklı olduğuna ve düşünce özgürlüğünün her şeyden önce farklı düşünme hakkı olduğuna inanıyorum.“

„Tüm engelleri aştığınızda, yüz defa tökezledikten sonra tekrar yükseldiğinizde, sahte umutlardan ve rehavetlerden vazgeçtiğinizde ve dişlerinizi gerçeklerle yüzleşmek için sıktığınızda, hayatın tüm anlamının şeytan ile savaşmak olduğunu fark ediyorsunuz.“