Alija Izetbegović Sözleri 

Güçlü olanın gücü bir yasa değildir, var olan bir gerçektir. Yasa, bu gücün sınırlandırılmasının başladığı yerde, ve güçlünün yararına değil zayıfların yararına işlediği yerde başlar.”

Alija Izetbegović

„İslam, yurtiçi ve yurtdışı dengelerinin oluşturulması için, tarih nezdinde sürekli bir arayıştır veya arayış olarak görülmelidir.“

“Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık ve zarar vermedik.”

“Gerçek bir vatansever, anavatanını diğerlerinden üstün gören değil, övgüye layık olan kişidir. Zaferden çok, anavatanının haysiyetini önemseyen kişidir.”

„Boşnaklar anavatanlarında kendilerini özgür hissetsinler, sadece Allah’tan korksunlar, gururlu ve çalışkan olsunlar ve daima doğruyu söylesinler.“

„Bosnalı kadının cesareti, gücü ve gururu, Bosna ve halkının hayatta kalma mücadelesinde belirleyici faktörlerden biriydi.“

„Tıpkı kendi bedenimizin ağırlığını farkında olmadan taşıdığımız gibi, kendi kusurlarımızı ve kötü alışkanlıklarımızı değil, diğer insanların kusurlarını görürüz.

„Eğitim; eğer sorgulama olmaksızın tek taraflıysa, hileli düzenleniyorsa, dogmalarla aşılanırsa, kalıplaşmış çözümleri kullanmayı öğretirse, insanların ufuklarını ve dolayısıyla özgürlüklerini genişletmek yerine farklı işlevlere hazırlarsa, eğitim bir bireye düşünmeyi öğretmemenin ötesinde insanlık dışı hale gelebilir.“

„İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.“

„Zihinim sorgulamalar ve git geller ile meşguldür, fakat kalbim daima inanç yolculuğunun yolcusu olmuştur ve böyle de kalacaktır. Mutlu olduğum anlar; kalbimin ve zihnimin uyum içerisinde olduğu anlar olmuştur.“

„Bu vatanı geliştirmek için, daha güçlü kılmak için ve tüm vatandaşlara uygun hale getirmek için neler yaptığımızı kendimize sormalıyız.“

 

„Kimliğini kaybetmenin bedeli kölelik ve aşağılanmadır.“

„İntikam peşinde koşmayın, sadece adaleti arayın lakin asla geçmişi unutmayın.“

 

„Kadınlar, erkekler gibi, saygı duymaya değer insanlardır. Onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve eşlerimizdir. Onlar, çocuklarımızın eğitimcileridir. Ezilmelerine ve eğitimden mahrum kalmalarına izin vermemeliyiz. İçinde yaşadığımız dünya mükemmel değildir ve asla mükemmel olmayacaktır, fakat bu dünya bugün olduğundan daha iyi hale gelebilir. Bu, şu an hayata gözlerini açan ve büyümekte olan nesile bağlıdır. Gelecek neslin, şuan ki nesilden daha iyi olması gerekiyor. İlerleme buna bağlıdır ve kadınların bu durumda vazgeçilmez bir rolü bulunmaktadır. Birileri tarafından ezilen ve eğitimsiz bırakılan bir kadın, yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bir nesli yetiştiremez.“

„Özgürlük ölçüsünün azınlıklara karşı tutumda saklı olduğuna ve düşünce özgürlüğünün her şeyden önce farklı düşünme hakkı olduğuna inanıyorum.“

„İslamiyet’in ilerlemesini sessiz ve itaatkar kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.“

 

„Tüm engelleri aştığınızda, yüz defa tökezledikten sonra tekrar yükseldiğinizde, sahte umutlardan ve rehavetlerden vazgeçtiğinizde ve dişlerinizi gerçeklerle yüzleşmek için sıktığınızda, hayatın tüm anlamının şeytan ile savaşmak olduğunu fark ediyorsunuz.“