Misyon

Benzer kurumlarla araştırma ve işbirliği çalışmaları yaparak, Bosna Hersek’in daha iyi tanınması ve gerçekliğin anlaşılması, halklarının ve vatandaşlarının yaşam koşullarının güvenliği sağlanması ve iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarının korunması ve kabul edilmesi konusunda katkıda bulunmak istiyoruz.

Bu amaçla kişisel gelişmeyi, sosyal girişimciliği, ve toplumdaki sorunları bilimsel perspektifle ele alınmasının yanı sıra Bosna Hersek Diasporası ile ilişki ve bağlarımızın geliştirilmesini teşvik edeceğiz.

Özellikle, bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, bir Avrupalı Müslüman düşünür olan Alija Izetbegović’in entelektüel mirasının korunmasına ve tanıtımına dayanarak, Boşnakların yerli bir Avrupa müslüman halkı olarak kendilerini anlamalarına ve başkalarının Boşnakları tanımaları için gayret edeceğiz.

Vakıf, Alija Izetbegović mirasına karşı güvenilir ve eksiksiz davranıp, çok kültürlük, bir arada yaşama, özgürlük ve insan haklarına inanç, sosyal adalet, eşitlik ve ilerleme idealleri vizyonunu, yaşam ve eserlerinin gerçek yorumunu destekleyecektir.