Vakfın Amacı ve Faaliyetleri

 • Alija Izetbegović’in entelektüel mirasının incelenmesi;
 • Alija Izetbegović’in Boşnak halkının siyasi kimliğinin kabul edilmesindeki katkısının araştırılması ve tanıtılması;
 • Alija Izetbegović’in Bosna Hersek’in eşit halklar ve vatandaşlar ülkesi olarak farkındalığının oluşturulması ve onaylanması hususunda katkılarının araştırılması ve tanıtılması;
 • Alija Izetbegović’in Doğu ve Batı kültürlerarası diyaloğuna olan katkısının araştırılması ve tanıtılması;
 • Bosna Hersek’in ve Boşnak halkının kültür ve tarihinin tanıtılması;
 • Bosna Hersek’teki çok kültürlülük mirasının araştırılması ve kabul edilmesinin sağlanması;
 • Barış, şiddetsizlik ve toplumsal dayanışmanın önemi konusunda farkındalığın yaratılması;
 • Din ve kültürel geleneklerinin evrensel ahlaki değerlerinin teşvik edilmesi;
 • Demokratik vatandaşlık ve sivil toplum kuruluşları için eğitimlerin sağlanması;
 • Manevi faaliyetlerin, kişisel gelişimin, sosyal girişimciliğin ve sağduyulu idareciliğin teşvik edilmesi;
 • Bosna Hersek toplumunun entelektüel potansiyelinin birbirine bağlanması ve tanıtılması;
 • Aile değerlerinin, kadın eşitliğinin, çocuk ve gençlerin haklarının korunmasının tanıtılması;
 • Bosna Hersek diasporasına yönelik ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi;
 • Ayrımcılığın, eşitsizliğin ve bireylerin itibarının tehlikeye atılmasının önlenmesi;
 • Siyasi kültürünün, sorumlu iktidarın geliştirilmesinin ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılmalarının sağlanması;
 • Yerel kimliğinin teşvik edilmesi, toplum kültürünün ve yerel topluluğunun gelişmesinin sağlanması;
 • Diyalog, iş birliği ve uluslararası dostluk ruhunun yayılması;
 • Vakfın amaçlarına uygun programların ve projelerin geliştirilmesi;
 • Vakfın amaçlarının ve faaliyetlerinin hayata geçilmesi maksadıyla, Kanun uyarınca konferans, seminerlerin ve yaz okulların organize edilmesi ve bu tur organizasyonlarda katkı sağlanması;
 • Vakfın amaçlarının ve faaliyetlerinin hayata geçilmesi maksadıyla, Kanun uyarınca kitap, broşür, bülten, dergi ve diğer yayınların yayınlanması.