Zijad Ljevaković

Zijad Ljevaković (Ziyad Lyevakoviç) 1952 yılında Tešanj belediyesi Trepce’de doğdu ve 1967 yılında ilkokulu bitirdi. 1971-1972 yılları arasında Gâzi Hüsrev Bey Medresesinde okudu. 1977 yılında Bingazi Kar Yunus Üniversitesinde Arap Dili ve İslam İlimler Fakültesinden mezun oldu.

1980 – 1987 yılları arasını kapsayan dönemde Prijedor, Travnik ve Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya İslam Birliğinde Din Eğitimi Memurluk görevini yaptı. İslam Birliği Konseyi üyesi, üç oturumda İlmiye Derneği Başkanlığı üyesi ve iki oturumunda Derneğin Başan Yardımcılığını yaptı.

Savaş döneminde Bosna Hersek Cumhuriyet Ordusu tarafından verilen Albay Rütbesiyle Bosna-Hersek topraklarının müdafaasında önemli rol oynadı. Gösterdiği üstün hizmet sebebiyle, kendisine “Gümüş Kalkan” savaş ödülü verildi. Gâzi Hüsrev Bey Medresesinde Tefsir ve Ahlak Dersleri Profesörü olarak çalıştı ve kurumun başında 1999 – 2015 yılları arasında Müdürlük görevini icra etti.

Medresede üçüncü ve dördüncü sınıf tefsir derslerinde okutulan birçok kitabın yazarıdır. Ayrıca ikinci sınıf Ahlak dersinde öğretilen Ders metninin editörüdür. İslam Bilimleri üzerine ele aldığı birçok Tefsir ve diğer konular hakkında yazdığı makaleleri İslam Birliği bültenlerinde yayınladı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, forum ve yuvarlak masa toplantılarında yer aldı.