Uspješno održana Studentska konferencija o Aliji Izetbegoviću “Bosna prije svega” 2023.

U četvrtak, 12. oktobra 2023. godine sa početkom u 14 h u sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu uspješno je održana Studentska konferencija o Aliji Izetbegoviću, “Bosna prije svega”, koju je organizovao Fond “Bošnjaci” u saradnji sa Muzejom “Alija Izetbegović”, Fondacijom “Alija Izetbegović” i Udruženjem “Mladi muslimani”.

Tom prilikom, u okviru tri panela, 9 studenata predstavilo je svoje radove koje su izradili pod mentorstvom prof. dr. Admira Mulaosmanovića:

Prvi panel

– Armin Žunić – Vizija u djelu ”Moj bijeg u slobodu”
– Amina Karić – Sloboda prema djelu ”Mog bijeg u slobodu”
– Ahmed Šadinlija – Alija Izetbegović kao vrhovni komandant

Drugi panel

– Lamija Veladžić – Drugi o Aliji Izetbegoviću
– Naida Redžić – Alija Izetbegović o drugom i drugačijem
– Nermin Avdukić – Izetbegovićevo poimanje ”trećeg puta” (blokovska podjela)

Treći panel

– Amina Kahriman – Razmišljanja o Evropi
– Elvedin Omerović – Alija Izetbegović problem/kritika obrazovanja u islamskom svijetu
– Nedžma Latić – Pravda i pravo u razmišljanjima Alije Izetbegovića

Na početku Konferencije, prisutnima se obratio i Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića, koji je kratko govorio o svome ocu, njegovim stavovima o Bosni i Hercegovini i narodima i građanima koji u njoj žive, o nauci i kulturi, te je preporučio svim mladim intelektualcima da pročitaju knjigu “Moj bijeg u slobodu” Alije Izetbegovića.

Tokom pauze između panela, direktor Fonda “Bošnjaci”, Šahin Kerla, uručio je i nagrade za najbolji literarni rad na osnovu raspisanog konkursa sljedećim učenicima i studentima:

  1. Prvo mjesto – Fatih Žgalj, student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  2. Drugo mjesto – Lamija Babić, studentica I godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
  3. Treće mjesto – Ajdin Karić, učenik II razreda Gimnazije “Dr. Mustafa Kamarić” iz Gračanice

Konferenciji su prisustvovali brojni gosti, te je sala Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu bila premala da primi sve zainteresovane učenike i studente koji su došli na konferenciju poslušati izvrsna izlaganja mladih intelektualaca o prvom demokratski izabranom predsjedniku Predsjedništva Bosne i Hercegovine, misliocu i pravniku, Aliji Izetbegoviću.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share