Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetio Fondaciju “Alija Izetbegović”

U ponedjeljak, 30. januara 2023. godine, Fondaciju “Alija Izetbegović” posjetio je rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Ahmet Yıldırım, sa saradnicima Velidom Handžić-Mirica, direktoricom Ureda za odnose sa javnošću, i Hamzom Preljevićem, višim asistentom iz oblasti međunarodnih odnosa.

Ovom prilikom rektor Yıldırım upoznao je predstavnike Upravnog odbora Fondacije, Zijada Ljevakovića i Sabinu Berberović, kao i sekretare Fondacije, sa radom Univerziteta i kontinuiranim ulaganjem u kvalitet nastavnog procesa i privlačenje profesora i studenata iz različitih zemalja svijeta. Posebno je naglasio da vidi budućnost Bosne i Hercegovine u kvalitetnom obrazovanju i olakšavanju dolaska stranih studenata koji će doprinijeti napretku BiH, ali i kasnije biti njeni prijatelji u svijetu.

Predstavnici Fondacije upoznali su delegaciju IUS-a sa misijom i značajem rada Fondacije, te realiziranim i planiranim projektima. Konstatovano je da postoji veliki prostor za saradnju, pogotovo na projektima od zajedničkog interesa u kojima bi mogle učestvovati i druge srodne organizacije. Po ovom pitanju, posebno se može uključiti Centar za balkanske studije, koji organizuje studentske konferencije, natječaje, izradu kratkih dokumentaraca i sl.

 U narednom periodu dogovorena je bliska saradnja da bi se precizirale moguće zajedničke aktivnosti.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share