Konkurs za najbolji maturski rad na teme o Aliji Izetbegoviću u 2023/24. školskoj godini

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, Fondacija „Alija Izetbegović“ raspisuje konkurs za najbolji maturski rad na teme:

  1. “Djela Alije Izetbegovića – temelj državničkog djelovanja”
  2. “Misao o slobodi u djelima Alije Izetbegovića kao izazov“
  3. “Bosna u sjećanjima, govorima i javnim istupima Alije Izetbegovića“

 USLOVI KONKURSA:

  • Na konkursu mogu uzeti učešće učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini koji su uspješno odbranili svoj maturski rad na neku od tri gore navedene teme u 2023/24. školskoj godini.

Rok za dostavu radova je 30. juni 2024. godine do 23:59 sati.

Radove dostavljati isključivo putem e-maila: info@alijaizetbegovic.org sa naznakom: Za konkurs za najbolji maturski rad. 

Sa zaprimljenih radova će privremeno biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni nadležnoj Komisiji na ocjenu.

Nakon odabira najboljih radova od strane Komisije, rezultati će biti objavljeni u prvoj polovini septembra 2024. godine na web-stranici i društvenim mrežama Fondacije.

VISINA NAGRADA:

  • Prva nagrada: 700,00 KM
  • Druga nagrada: 500,00 KM
  • Treća nagrada: 300,00 KM

Uz dostavljene radove obavezno navesti:

  • Naziv i sjedište škole
  • Ime i prezime mentora
  • Kontakt telefon, e-mail i adresu stanovanja autora.

Rad se dostavlja u PDF formatu.

NAPOMENA:

Fondacija ”Alija Izetbegović” zadržava pravo djelimičnog ili potpunog korištenja i objavljivanja dostavljenih radova uz obavezu navođenja podataka o autoru.

Share