Publikovan zbornik radova „ZAVNOBIH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma“

12.3.2021.

Fondacija „Alija Izetbegović“ u saradnji sa JU „Fond memorijala Kantona Sarajevo“ izdala je zbornik radova na temu ZAVNOBIH-a i Dejtonskog sporazuma, kao dva historijska procesa sa poveznicom očuvanja državnosti Bosne i Hercegovine

U okviru manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2020“, koja je održana u avgustu prošle godine, kao završna aktivnost u organizaciji Fondacije „Alija Izetbegović“ i JU „Fond memorijala KS”, održan je okrugli sto na temu „ZAVNOBIH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma“.

Okrugli sto okupio je eminente predavače i učesnike koji su bili direktni akteri ovih procesa. Rezultat okruglog stola jeste zbornik radova koji će poslužiti kao dokument za sve one koji se žele baviti gore navedenim temama. Ovaj zbornik baziran je na naučno-istraživačkim radovima kao i ličnim sjećanjima pojedinaca koji su bili dio historijskih procesa za Bosnu i Hercegovinu.

Zbornik je podijeljen u dvije cijeline. Prvi dio se osvrće na ZAVNOBIH i postavljanje temelja obnove državnosti Bosne i Hercegovine, dok drugi dio elaborira odbranu njene državnosti utemeljene na ZAVNOBIH-u. Također, pojedini tekstovi se referišu na diplomatske aktivnosti i napore da se oružana agresija na Bosnu i Hercegovinu zaustavi, a njena državnost sačuva, kao i sve aktivnosti koje su prethodile postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedan od osnovnih elemenata svih radova jeste i uloga predsjednika Alije Izetbegovića, njegovi stavovi o ZAVNOBIH-u kao i njegova uloga u oblikovanju i potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zbornik se sastoji iz dvije cjeline shodno programu okruglog stola i to:

 • Analogija vrijednosti ZAVNOBIH i politike Alije Izetbegovića
 • Rezultati Dejtonskog sporazuma i problemi njegove implementacije i dogradnje

U okviru prvog dijela zbornika nalaze se radovi i tekstovi koje potpisuju:

 • doc. dr. Amir Duranović
 • Akademik Mirko Pejanović
 • Edhem Bičakčić
 • prof. dr. Rasim Muratović
 • Fikret Muslimović

U drugom dijelu zbornika, tekstove i radove potpisuju:

 • prof. dr. Ivo Komšić
 • prof. dr. Kasim Trnka
 • prof. dr. Selmo Cikotić
 • dr. sci. Sifet Podžić
 • Muhamed Šaćirbegović

Video snimke pojedinačnih izlaganja učesnika, kao i snimke sažetaka obje sesije možete pogledati na YouTube kanalu Fondacije

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share