Fondaciju “Alija Izetbegović” posjetili predstavnici organizacija Islamic Relief i International Waqf Fund u Bosni i Hercegovini

U srijedu, 21. septembra 2022. godine, Fondaciju “Alija Izetbegović” posjetili su g-din Emir Čiča, direktor organizacije Islamic Relief WW BiH i g-din Farid Al Zayat, konsultant i predstavnik za BiH ispred fonda International Waqf Fund.

Cijenjene i drage goste u Fondaciji su dočekali predsjednik Upravnog odbora Fondacije, Zijad Ljevaković, član Upravnog odbora, Sabina Berberović, v.d. generalnog sekretara, Esma Zlatar, i pomoćnik generalnog sekretara, Dino Softić.

Tokom ove posjete gosti su imali priliku saznati nešto više o osnivanju i radu Fondacije, njenim realiziranim i planiranim aktivnostima i projektima, dok su se predstavnici Fondacije upoznali sa misijom, ciljevima i brojnim projektima organizacija Islamic Relief i International Waqf Fund. Posebno je diskutovano o situaciji u Bosni i Hercegovini i načinima na koje sve tri organizacije mogu djelovati sa ciljem poboljšanja stanja stanovnika Bosne i Hercegovine, posebno mladih ljudi, njihovog uvezivanja, osnaživanja i pripremanja za budućnost u našoj domovini, zemlji svih njenih naroda i građana.

S tim u vezi, obje strane izrazile su nadu i spremnost za buduću saradnju u poljima od obostranog značaja i dogovorile skorašnji ponovni susret.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share