Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba posjetio Fondaciju “Alija Izetbegović”

U utorak, 15. novembra 2022. godine, u prostorijama Fondacije “Alija Izetbegović”, predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Armina Hodžića, dočekali su Zijad Ljevaković, predsjednik Upravnog odbora Fondacije, Sabina Berberović, zamjenik predsjednika, Esma Zlatar, generalni sekretar, i Dino Softić, pomoćnik generalnog sekretara.

G-din Hodžić je i ranije imao priliku posjetiti Fondaciju, a ovaj put teme sastanka bile su posljednji objavljeni rezultati o popisu stanovništva u Republici Hrvatskoj i stanje Bošnjaka u toj zemlji, kao i potrebe bošnjačkog stanovništva u Hrvatskoj, te planirani projekti Vijeća i Fondacije u 2023. godini.

Posebno je bilo riječi o značajnim projektima u kojima Fondacija može eventualno učestvovati ili podržati njihovu realizaciju, a koji se tiču bosanskoga jezika, organizacije posjeta i ljetnih škola za omladinu i osiguravanja njihove povezanosti sa Bosnom i Hercegovinom, upoznavanja sa životom i radom Alije Izetbegovića, promocije kulture i historije Bosne i Hercegovine i dr.

Ovom prilikom utvrđeni su naredni koraci i kontakti kojima će se pobliže odrediti saradnja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Fondacije “Alija Izetbegović” u toku predstojeće 2023. godine.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share