Na bolji svijet preselio prof. dr. Fikret Karčić

16. marta 2022. godine u Sarajevu preminuo je prof. dr. Fikret Karčić, jedan od inicijatora za osnivanje Fondacije „Alija Izetbegović“ i član Upravnog odbora u periodu 2019-2020. godina. Svojim radom, prof. Karčić doprinio je da Fondacija stasa i trasira svoj put.

Prof. Karčić bio je naš dragi prijatelj, saradnik i veoma cijenjen naučni radnik. Njegovim odlaskom, cjelokupna naučna zajednica izgubila je izuzetno posvećenog profesora prava, plodonosnog istraživača i autora i neumornog borca za napredak muslimana u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Porodici i poznanicima prof. Fikreta Karčića upućujemo izraze dubokog saučešća.

Molimo Svevišnjeg da mu ukaže Svoju milost i primi ga u Svoje okrilje.

Upravni odbor Fondacije „Alija Izetbegović“


Iz biografije profesora Fikreta Karčića

Fikret Karčić bio je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Rođen u Višegradu 1955, Fikret Karčić je stekao srednješkolsko obrazovanje u Gazi Husrev-begovoj  medresi u Sarajevu. Godine 1978. završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985., odnosno 1989. godine.

Njegov glavni akademski interes bila je historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu, balkanski muslimani i komparativne pravne kulture.

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se: Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 (Sarajevo: Islamski teološki fakultet,  1985), Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo: Islamski teološki fakultet, 1990), The Bosniaks and the Challenges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times (Sarajevo: El-Kalem, 1999),  Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: Centar za napredne studije i El-Kalem, 2011), Metodi istraživanja u islamskim naukama (Sarajevo: El-Kalem i Centar za napredne studije, 2013), Muslimani Balkana:“istočno pitanje“ u XX vijeku (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2014) and The Other European Muslims: A Bosnian Experience (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2015).

Share