Fondacija potpisala Sporazum o saradnji sa JU Fond memorijala Kantona Sarajevo

U srijedu, 10. februara 2021. godine, delegacija Fondacije “Alija Izetbegović” bila je u posjeti Upravi JU Fond memorijala Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, generalni sekretar Fondacije, Muhamed Mulahmetović, i direktor Fonda, Hazim Bahtanović, potpisali su Sporazum o saradnji ove dvije organizacije.

Tokom sastanka razmatrani su modaliteti moguće saradnje u budućnosti, sa osvrtom na već ostvarenu saradnju i doprinos Fondacije “Alija Izetbegović” u okviru manifestacije “Odbrana BiH – Igman 2020”, tokom koje je Fondacija, u skladu sa epidemiološkim mjerama, organizirala dva događaja: 1) Predavanje na temu “Alija Izetbegović – Vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine” koje je 5. avgusta 2020. održao general Fikret Muslimović, i 2) Okrugli sto na temu “ZAVNOBiH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma” održan 15.12.2020. Snimci oba događaja mogu se naći na Facebook stranici Fondacije  @fondacija.alijaizetbegovic 

Također, jedna od tema ovog sastanka bila je publikacija zbornika radova gore navedenog Okruglog stola, a koji bi trebao izići u mjesecu februaru ove godine, kao rezultat naučno-istraživačkog segmenta manifestacije “Odbrana BiH – Igman 2020”.

Obje delegacije složile su se o značaju realizacije aktivnosti koje imaju za cilj njegovanje kulture sjećanja na period odbrane od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu općenito, sa posebnim akcentom na ulogu njenog prvog predsjednika Alije Izetbegovića.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share