Udruženje IN SANA posjetilo Fondaciju i potpisan sporazum o saradnji

28. marta 2024. godine, Fondaciju “Alija Izetbegović” posjetile su članice Udruženja žena Zapadnog Balkana “IN SANA” sa porodicama.

Udruženje IN SANA – punog imena Western Balkan Women Association e.V. – sa sjedištem u Aachenu, Njemačka, započelo je kao online-platforma za edukaciju i umrežavanje žena sa Zapadnog Balkana i danas predstavlja kompetentno udruženje za obrazovanje, razvoj ličnosti, integraciju i humanitarni rad. Pored jačanja društvenog potencijala žena kroz edukacije i zajedničke aktivnosti, važan stub djelovanja ovog udruženja su aktivnosti usmjerene na rad s omladinom u dijaspori. Aktivno nastoje jačati vezu omladinaca koji žive u Njemačkoj sa zemljom porijekla, Bosnom i Hercegovinom.

Tokom posjete, koja je protekla u veoma srdačnoj atmosferi, razgovarali smo o Aliji Izetbegoviću, radu Fondacije i Udruženja i značaju dijaspore, te razmatrali koje su mogućnosti saradnje i uvezivanja i kako osigurati da mlade generacije ostanu povezane sa Bosnom i Hercegovinom.

Ovom prilikom potpisan je i sporazum o saradnji, te sa radošću iščekujemo konkretne buduće zajedničke projekte poput ljetnih škola za omladinu, edukativnih posjeta, izložbi i drugih aktivnosti.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share