Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Sandžaka posjetila Fondaciju

U utorak, 28. jula 2020. godine, Sabina Berberović, članica Upravnog odbora Fondacije „Alija Izetbegović“, i Muhamed Mulahmetović, v.d generalni sekretar Fondacije, ugostili su delegaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća koja je iz Sandžaka došla u višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a koju je predvodila predsjednica Vijeća, dr. Jasmina Baltić-Curić.

Muhamed Mulahmetović upoznao je delegaciju o osnivanju Fondacije „Alija Izetbegović“, njenoj misiji i ciljevima, kao i dosadašnjem radu, dok je Mirza Hajdinović, sekretar Vijeća, govorio o historiji Vijeća, njegovom razvoju, postignućima i budućim planovima.

Predsjednica Vijeća, gđa Baltić-Curić, izrazila je zadovoljstvo što je osnovana Fondacija koja nosi ime prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, i što je Fondacija, među prvima, uputila pomoć Sandžaku u svrhu borbe protiv koronavirusa. Članica Upravnog odbora Fondacije, gđa Berberović, istakla je da je pomoć u vidu zaštitnih vizira koje je tom prilikom Fondacija dostavila zdravstvenim radnicima Sandžaka predstavljala više moralnu podršku tokom ovog teškog perioda, ali da joj je drago da je narodu Sandžaka značila ova gesta i što je to bila prilika da dobiju informaciju o osnivanju Fondacije „Alija Izetbegović“.

Obje strane konstatovale su da postoji mnogo prostora za međusobnu saradnju, izrazivši nadu da će u skorijoj budućnosti biti prilika za realizaciju projekata od zajedničkog značaja.

Na kraju sastanka, predsjednica Vijeća je Fondaciji uručila knjigu „Hronologija zla i neizvjesnosti“ koju je 2020. godine izdao Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, i koja daje pregled kršenja prava i sloboda u Sandžaku u SR Jugoslaviji (Srbiji i Crnoj Gori) u periodu 1991 – 2000. godina, te je uputila poziv predstavnicima Fondacije da posjete Sandžak i budu gosti Vijeća čim to budu dozvoljavale epidemiološke prilike.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share