Natječaj za najbolji maturski rad na zadate teme

Na osnovu Plana rada za 2023. godinu, Fondacija „Alija Izetbegović“ raspisuje natječaj za najbolji maturski rad na teme:

  1. “Zalaganje Alije Izetbegovića za mir i pravdu”
  2. “Državnička uloga Alije Izetbegovića u djelovanju Ratnog predsjedništva  Bosne i Hercegovine”.

USLOVI NATJEČAJA:

  • Na natječaju mogu uzeti učešće učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini koji su uspješno odbranili svoj maturski rad na neku od dvije gore navedene teme u 2022/23. školskoj godini.

Rok za dostavu radova je 30. juni 2023. godine do 23:59 sati.

Radove dostavljati isključivo putem e-maila: info@alijaizetbegovic.org sa naznakom: Za natječaj za najbolji maturski rad. 

Sa zaprimljenih radova će privremeno biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni nadležnoj Komisiji na ocjenu.

Nakon odabira najboljih radova od strane Komisije, rezultati će biti objavljeni u prvoj polovini septembra 2023. godine na web-stranici i društvenim mrežama Fondacije.

VISINA NAGRADA:

  • Prva nagrada: 700,00 KM
  • Druga nagrada: 500,00 KM
  • Treća nagrada: 300,00 KM

Uz dostavljene radove obavezno navesti:

  • Naziv i sjedište škole
  • Ime i prezime mentora
  • Kontakt telefon, e-mail i adresu stanovanja autora.

Rad se dostavlja u PDF formatu.

NAPOMENA: Fondacija ”Alija Izetbegović” zadržava pravo djelimičnog ili potpunog korištenja i objavljivanja dostavljenih radova uz obavezu navođenja podataka o autoru.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share