Sead Šahman iz Bošnjačkog vijeća Crne Gore posjetio Fondaciju 

U utorak, 14. decembra 2021. godine, Fondaciju „Alija Izetbegović“ posjetio je g. Sead Šahman, magistar ekonomskih nauka, doktorand Univerziteta u Sarajevu i bošnjački političar iz Crne Gore.

Ispred Fondacije g. Šahmana dočekali su predsjednik Upravnog odbora Fondacije, Faris Nanić i generalni sekretar Fondacije, Muhamed Mulahmetović koji su predstavili misiju i ciljeve Fondacije, kao i realizirane i planirane projekte.

Šahman je upoznao domaćine o društveno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i stanju Bošnjaka u toj državi, njihovom ekonomskom i pravnom položaju.

Prepoznata je potreba za boljom i bližom saradnjom Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i Bošnjaka iz Crne Gore, a u svrhu unaprjeđenja i njegovanja identiteta, kulture i bosanskog jezika.

S tim u vezi, g. Šahman uputio je poziv da delegacija Fondacije „Alija Izetbegović“ u narednim mjesecima posjeti Crnu Goru i upozna se sa radom Bošnjačkog vijeća, krovne institucije bošnjačkog naroda i predstavničkog tijela te manjinske zajednice u susjednoj Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora Faris Nanić istakao je zadovoljstvo ovom posjetom i naglasio značaj jačanja međusobnih veza Bošnjaka iz BiH i drugih domovinskih zemalja, uključujući naravno i Crnu Goru, navodeći da će Fondacija rado realizirati planiranu posjetu Crnoj Gori, te da je namjera Fondacije da na terenu sazna koje su to stvarne potrebe bošnjačke zajednice u ovoj državi.

Sastanak je prošao u veoma srdačnoj atmosferi, a dogovoreni su i naredni koraci na formaliziranju saradnje između  Fondacije „Alija Izetbegović“ i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share