Izdavaštvo Fondacije “Alija Izetbegović”

Monografija “Nacionalno blago Bosne i Hercegovine – izložba pisane kulturne baštine iz specijalnih zbirki NUB BiH” 

U okviru izložbe za Dan nezavisnosti BiH 2022. godine pod nazivom “Nacionalno blago Bosne i Hercegovine – izložba pisane kulturne baštine iz specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine” koja je u realizirana u saradnji sa NUB BiH u sarajevskoj Vijećnici u martu 2022. godine, Fondacija i NUB BiH izdali su dvojezičnu monografiju izložbe. Autor projekta izložbe “Nacionalno blago Bosne i Hecegovine” bio je Amel Suljović, savjetnik za kulturu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića.

Na jednom mjestu predstavljeno je ono najvrednije što baštinimo: od neprocjenjivih rukopisnih zbirki prepisivanih stoljećima do prvih knjiga i novina štampanih u Bosni i Hercegovini, putopisa i arhivskih kolekcija bosanskohercegovačkih velikana. U monografiji se mogu vidjeti rukopisi Kur'ana u prepisima Bošnjaka, ćirilični rukopisi u Bosni i Hercegovini, djela bosanskih Franjevaca, djela bosanskih Sufija, vakufi, djela Hasana Kafije Pruščaka, djela Mehmeda Kapetanović Ljubušaka, evropske karte na kojima je prikazana Bosna i Hercegovina, putopisi, prve štampane knjige u BiH, prvi udžbenici i novine.

Cijena monografije je 20 KM, a možete je poručiti putem e-maila Fondacije: info@alijaizetbegovic.org. Monografiju dostavljamo putem usluge BH PostExpress, a cijena dostave je 7 KM.

Štampa: u boji, na masnom papiru
Broj stranica: 192
Dimenzije: 22 x 27 cm
Godina izdavanja: 2022.
Tekst uporedo na bosanskom i engleskom jeziku

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share