Fondaciju posjetio Safet Oručević ispred Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara

U cilju proširenja partnerskih odnosa sa srodnim organizacijama, Fondacija „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ je 23. septembra 2020. godine u svojim prostorijama ugostila direktora Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara, gosp. Safeta Oručevića, gradonačelnika Mostara iz perioda 1994 – 2001. godina.

Ispred Fondacije gosp. Oručevića dočekali su dr. sci. Hilmo Neimarlija, predsjednik Upravnog odbora Fondacije, Sabina Berberović, član Upravnog odbora i Muhamed Mulahmetović, generalni sekretar Fondacije, koji su iskoristili ovu priliku da gosp. Oručevića upoznaju sa misijom i ciljevima Fondacije, kao i planiranim projektima.

S obzirom da je jedan od projekata Fondacije prikupljanje arhive o Aliji Izetbegoviću, a da se Centar već gotovo 20 godina bavi dokumentovanjem i da posjeduje bogatu digitaliziranu zbirku, uvidjevši njen značaj za očuvanje kolektivnog sjećanja naroda Bosne i Hercegovine ali i provođenje naučno-istraživačkih radova, tokom sastanka su se vrlo brzo iskristalizirale ideje na kojima bi ove dvije organizacije mogle sarađivati.

Sastanak je prošao u vrlo srdačnoj atmosferi, a svi učesnici ovog susreta ocijenili su sastanak i razmijenjene informacije veoma značajnim, te istakli nadu da će se u narednom periodu održati dodatni sastanci tokom kojih će se utvrditi konkretni projekti od zajedničkog značaja i isplanirati njihova realizacija u budućnosti. 


Centar za mir i multietničku saradnju je “nevladina i neprofitabilna organizacija osnovana radi istraživanja i dokumentovanja važnih događaja u historiji Mostara i Hercegovine. Dokumentarna građa Centra se sastoji od više hiljada originalnih fotografija i filmova, autentičnih dokumenata i oko 3.000 sati video materijala, koja svjedoči o događajima u Mostaru i Hercegovini u proteklom periodu (…) Zadatak Centra je spriječiti da se zaboravi zlo kroz koje su prošli građani Mostara i Hercegovine svih nacionalnosti, te da istina o stradanju Mostara i Hercegovine bude nezaboravno svjedočanstvo i opomena budućim generacijama ove zemlje.”

Više informacija o Centru za mir i multietničku saradnju može se naći na http://centarzamir.org.ba/

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share