Delegacija Fondacije “Alija Izetbegović” posjetila Bošnjačko nacionalno vijeće u Sandžaku

Delagacija Fondacije “Alija Izetbegović” posjetila je 9. i 10. oktobra 2020. godine Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i tom prilikom se susrela sa rukovodstvom Vijeća. Delegacija je iskoristila ovu priliku i da obiđe historijske i kulturne znamenitosti Novog Pazara. 

Delegaciju Fondacije činili su Sabina Berberović i Muzafer Čilek, članovi Upravnog odbora, Muhamed Mulahmetović, generalni sekretar Fondacije i saradnik Esad Baždar.

Tom prilikom, generalni sekretar Fondacije „Alija Izetbegović“, Muhamed Mulahmetović, i predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić, potpisali su Sporazum o saradnji.

Sporazumom je regulisana saradnja između ove dvije institucije na promovisanju kulturnih vrijednosti i zajedničkog nastupa pri realizaciji društvenih inicijativa i programa u skladu sa pogledima i misaonom ostavštinom prvog predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine, rahm. Alije Izetbegovića.

Saradnja će se odvijati u realizaciji različitih projekata, organizaciji simpozijuma, kulturnih manifestacija, edukacija, susreta, izložbi, prezentaciji i reklamiranju djelatnosti i rezultata rada obje ustanove te u oblasti arhivske i izdavačke djelatnosti.

Fondacija “Alija Izetbegović” sa sjedištem u Sarajevu je osnovana s ciljem da doprinosi napretku Bosne i Hercegovine i boljitku njenih naroda i građana na principima slobode, ravnopravnosti, pluralnosti i uvažavanja različitosti, povezivanju i promoviranju intelektualnih potencijala bosanskohercegovačkog društva, razvoju svijesti o važnosti mira, nenasilja i društvene solidarnosti. Fondacija podstiče lični razvoj, društveno poduzetništvo i naučno-istraživački pristup problemima u društvu, te unapređenje veza i odnosa sa bosanskohercegovačkom dijasporom. Osnivači Fondacije su bliski saradnici, članovi porodice i poznavaoci djela Alije Izetbegovića.

Fondacija “Alija Izetbegović” je u mjesecu maju donirala medicinsku pomoć namijenjenu zdravstvenim ustanovama u Sandžaku. 

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća je u mjesecu julu ove godine posjetila Fondaciju i tom prilikom je i dogovoreno potpisivanje Sporazuma o saradnji između ove dvije institucije.

IZVOR FOTOGRAFIJA: Bošnjačko nacionalno vijeće 

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share