Fondacija donirala zaštitne vizire za borbu protiv koronavirusa

U okviru aktivnosti Fondacije “ALIJA IZETBEGOVIĆ” usmjerenih na ublažavanje posljedica pandemije Corona virusa, 23. aprila u prostorijama Fondacije uručena je donacija Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. Donacija se sastoji od 3550 vizir-maski za medicinsko osoblje koje će biti podijeljenje širom Federacije putem kantonalnih strukovnih sindikata doktora, a u skladu sa iskazanim potrebama.

300 vizira je direktna donacija samog proizvođača, firme JUSRI iz Goražda.

Protokol-ugovor o donaciji je u ime Saveza potpisao dr. Rijad Rifat Zaid.

Dodatna količina od 1700 vizira će biti donirana staračkim domovima, narodnim kuhinjama, domovima za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine, zdravstvenim institucijama u Brčko Distriktu, kao i zdravstvenim institucijama u RS preko nevladine organizacije EMMAUS.

Fondacija “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share