Fikret Karčić

Fikret Karčić bio je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Rođen u Višegradu 1955, Fikret Karčić stekao je srednjoškolsko obrazovanje u Gazi Husrev-begovoj  medresi u Sarajevu. Godine 1978. završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985., odnosno 1989. godine.

Njegov glavni akademski interes bila je historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu, balkanski muslimani i komparativne pravne kulture.

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se: Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 (Sarajevo: Islamski teološki fakultet,  1985), Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo: Islamski teološki fakultet, 1990), The Bosniaks and the Challenges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times (Sarajevo: El-Kalem, 1999),  Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: Centar za napredne studije i El-Kalem, 2011), Metodi istraživanja u islamskim naukama (Sarajevo: El-Kalem i Centar za napredne studije, 2013), Muslimani Balkana:“istočno pitanje“ u XX vijeku (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2014) and The Other European Muslims: A Bosnian Experience (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2015).