Delegacija iz Kabineta Predsjednika Crne Gore posjetila Fondaciju “Alija Izetbegović”

28. januara 2022. godine, Fondacija „Alija Izetbegović“ ugostila je delegaciju iz Kabineta Predsjednika Crne Gore na čelu sa dr. Amerom Halilovićem, savjetnikom za socijalnu i zdravstvenu zaštitu predsjednika Crne Gore, g. Mile Đukanovića. Pored g. Halilovića, delegaciju su činili još Radojka Rutović, savjetnica za kulturu i identitetska pitanja i Boris Bastijančić, savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja. Sastanku je prisustvovao i Amel Suljović, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Šefika Džaferovića.

Delegaciju su u Fondaciji primili Faris Nanić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije, Zijad Ljevaković, član Upravnog odbora i Muhamed Mulahmetović, generalni sekretar Fondacije.

Predsjednik UO Fondacije, g. Nanić, prisutnima je predstavio Fondaciju, njenu misiju i djelovanje, kao i određene konkretne aktivnosti koje Fondacija provodi na ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Istakao je projekat izdavanja knjige „Robije Alije Izetbegovića“, koja na dobar način sublimira životni put Alije Izetbegovića.

Dodao je da je jedan od ključnih projekata Fondacije i saradnja sa dijasporom u oblasti kulture, identiteta i jezika, naročito u domovinskim zemljama koje uključuju i Crnu Gore, te kazao da su Bošnjaci u Crnoj Gori veoma važni za Bošnjake u Bosni i Hercegovini i da je dobra saradnja Bosne i Hercegovine i Crne Gore osnova za dobar položaj Bošnjaka u Crnoj Gori.

G. Suljović, savjetnik člana Predsjedništva BiH g. Šefika Džaferovića, zahvalio se na prijemu i predstavio delegaciju. Naglasio je važnost projekata koje Fondacija radi sa posebnim akcentom na projekte iz oblasti kulture.

G. Ljevaković, član UO, kazao je da saradnja iz oblasti kulture, književnosti i onog najintimnijeg među narodima treba da bude platforma za buduću saradnju naših naroda, jer samo na takav način se može stvarati ambijent povjerenja i uvažavanja.

Predstavnici Kabineta predsjednika Crne Gore g. Mile Đukanovića, među kojima su bili i predstavnici Bošnjaka, naglasili su da Bošnjaci imaju sva ustavom zagarantovana prava manjina u Crnoj Gori. Crna Gora je pokazala solidarnost i razumijevanje tokom 90-tih za izbjeglice iz, agresijom pogođene, Bosne i Hercegovine. Iskazali su veliko zadovoljstvo što su posjetili Fondaciju „Alija Izetbegović“ te dodali da i sam predsjednik g. Milo Đukanović ima veliko poštovanje i uvažavanje prema ličnosti i djelu predsjednika Alije Izetbegovića. Dodali su da projekti iz oblasti kulture mogu poslužiti kao osnova za dodatno unapređenje odnosa između naroda i država Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Na kraju sastanka, pozvali su predstavnike Fondacije na uzvratnu posjetu kod predsjednika Crne Gore, g. Mile Đukanovića.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share