Delegacija Fondacije „Alija Izetbegović“ u posjeti Republici Turskoj

Delegacija Fondacije „Alija Izetbegović“ boravila je u posjeti gradu Bursa u Republici Turskoj u periodu od 30. septembra do 4. oktobra 2021. godine.

Delegaciju Fondacije činili su članovi Upravnog odbora Sabina Berberović, Faris Nanić, Muzaffer Çilek i Zijad Ljevaković, te generalni sekretar Fondacije Muhamed Mulahmetović i sekretar Esma Zlatar.

Cilj posjete bio je uspostaviti veze sa bošnjačkim udruženjima koja djeluju u Republici Turskoj, u svrhu unapređenja odnosa između dvije zemlje i osnaživanja države Bosne i Hercegovine, očuvanja identiteta i bosanskoga jezika među Bošnjacima u Republici Turskoj, kao i promoviranja intelektualnog naslijeđa Alije Izetbegovića.

Tokom boravka u Bursi, delegaciju Fondacije „Alija Izetbegović“ ugostili su zamjenik guvernera Burse, gosp. Mustafa Özsoy, kao i gradonačelnik Burse, gosp. Alinur Aktaş, a delegacija je imala priliku i obići kulturno-historijske znamenitosti Burse i Istanbula.

U subotu, 2. oktobra 2021. godine, u Počasnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Bursi, organizovan je prijem za predstavnike bošnjačkih udruženja u Republici Turskoj, kao i prijatelje Bosne i Hercegovine iz grada Burse. Razmotreni su različiti vidovi moguće saradnje u budućnosti, od organizacije kulturnih i obrazovnih aktivnosti u obje zemlje, do realizacije ljetnih škola za mlade iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i Republike Turske.

Narednog dana, 3. oktobra, upriličena je posjeta bošnjačkom selu Turan u blizini Burse, gdje su se članovi delegacije Fondacije susreli sa stanovnicima sela čiji su preci desteljećima ranije emigrirali iz Bosne i Hercegovine u Tursku, te su u veoma ugodnoj i srdačnoj atmosferi s njima porazgovarali.

Posjeta Republici Turskoj realizirana je uz podršku počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, gospodina Muzaffera Çileka.

U posjeti guverneru Burse

U posjeti gradonačelniku Burse

Prijem u Počasnom konzulatu BiH u Bursi, Republika Turska

U posjeti bošnjačkom selu Turan

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share