O projektu izrade bibliografije Alije Izetbegovića

Fondacija “Alija Izetbegović” tokom 2021. godine realizirala je projekat kojim je obuhvaćena izrada bibliografije koja se sastoji od dva dijela – bibliografija djela Alije Izetbegovića i njihovih prijevoda te djela o Aliji Izetbegoviću i njegovim djelima.

Bibliografijom se žele obuhvatiti prvenstveno biografski i akademski radovi koji kao centralnu temu imaju Aliju Izetbegovića, njegovu etičku, religijsku i političku misao.

Djela koja prvenstveno tretiraju raspad Jugoslavije, agresiju na Bosnu i Hercegovinu itd., kao i različiti medijski sadržaji, uključujući i one objavljivane u dnevnim i sedmičnim novinama, nisu predmet ove bibliografije. Međutim, Fondacija se ovom građom bavi u okviru drugih projekata.

Bibliografija je urađena na osnovu primarnih i sekundarnih izvora. Reference koje su oblikovane na osnovu sekundarnih izvora, obilježene su znakom asterisk (*). Projekt je započet i realizira se u vanrednim prilikama uzrokovanim pandemijom COVID 19, što se bitno odražava na pristup informacijama i građi. Ukoliko naknadni neposredni uvid u ova djela bude moguć, reference će se ažurirati.

Namjera nam je upoznati zainteresiranu javnost s ovim projektom iz sljedećih razloga:

a) istraživačima želimo olakšati put do informacija vezanih za intelektualni angažman Alije Izetbegovića;

b) bibliografija će se koristiti za formiranje fonda biblioteke koja se planira osnovati u okviru Fondacije, a koji će se temeljiti na djelima Alije Izetbegovića i djelima o njemu;

c) kako nam je cilj izrada što obuhvatnije bibliografije, cijenit ćemo uključenje javnosti pri ukazivanju na djela koja do sada nismo opisali, što je vrlo vjerovatno, naročito imajući u vidu ratne okolnosti te previde izdavača kada je riječ o dostavljanju obaveznih primjeraka publikacija bibliotekama koje ih prikupljaju, obrađuju, daju na korištenje i čuvaju.

Ispod možete preuzeti sljedeće bibliografije u PDF formatu:

  1. BIBLIOGRAFIJA ALIJE IZETBEGOVIĆA
  2. BIBLIOGRAFIJA – DJELA O ALIJI IZETBEGOVIĆU

Sa Vašim prijedlozima za dopunu bibliografije možete nam se obratiti na e-mail: info@alijaizetbegovic.org 

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”