20 godina od osnivanja Fonda “Bošnjaci”

Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine uvakufio novčani iznos od 5.000.000,00 KM – dar naroda Kraljevine Saudijske Arabije za koji je bio ovlašten da raspolaže u korist muslimana Bosne i Hercegovine. Ovim činom osnivač i Vakif je, u svrhu činjenja dobrog djela, uvakufljenu imovinu trajno prenio u vlasništvo Fonda ”Bošnjaci” prenoseći osnivačka prava na Vakufsku direkciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vakif je u vakufnami posebno naglasio da se sa uvakufljenom imovinom upravlja savjesno, nastojeći da se u tom poslu ne učini loše djelo, a da se prihodi od te imovine koriste u svrhu obrazovanja i nauke.

Ovaj trajni novčani vakuf u našoj zemlji u cijelosti je sačuvan i uvećan. Fond “Bošnjaci” izrastao je u ozbiljnu i respektabilnu instituciju čiji su rezultati dugogodišnjeg transparentnog i profesionalnog rada prepoznatljivi širom Bosne i Hercegovine, a posebno među mladima.

Više o rezultatima rada Fonda možete pročitati na stranici Fonda “Bošnjaci”.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share