İLEM Bilimsel Araştırmalar Derneği Heyeti “Alija Izetbegović” Vakfı’nı ziyaret etti

İLEM Bilimsel Araştırmalar Derneği İstanbul’dan, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Köroğlu ve Genel Sekreter Yusuf Temizcan’dan oluşan bir heyet, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Alija İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti.

Vakıf Genel Sekreteri Muhamed Mulahmetoviç, konukları Vakfın misyon, vizyon ve çalışmaları hakkında bilgilendirip her iki kuruluşun ilgi alanları çerçevesinde olası işbirliği ve bilimsel araştırma çalışmaları, çalıştaylar, konferans bilimsel araştırma projelerinin uygulanmasına kadar potansiyel projeler konuşuldu.

İLEM, İslam medeniyetinin köklerine dayanan modern bilimsel bilgiyi yorumlamak ve iyi bir yaşam düzeni için gerekli olan bilginin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2002 yılında kurulmuş bir dernektir. İLEM, bilim geleneğini sürdürecek araştırmacılar ve öğrenciler yetiştirerek, insanlığın sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalar üretmeye çalışmaktadır. İLEM, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik birçok program, yerel ve uluslararası yaz okulları, kongreler ve çalıştaylar ile çeşitli alanlarda araştırma projeleri uygulamaktadır. İLEM Derneği hakkında daha fazla bilgiye https://www.ilem.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

“ALIJA IZETBEGOVIĆ” VAKFI

Share