Fikret Karčić

Fikret Karčić (Karçiç), Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk Tarihi Profesörüdür. Saraybosna İslami Bilimler Fakültesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Oslo Üniversitesi ve Boise State Üniversitesi’nde (ABD) çeşitli dersler verdi.

1955 yılı Vişegrad doğumlu olan Fikret Karčić, lise eğitimini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde tamamladı. 1978 yılında Saraybosna Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1989 yılında Doktorasını Belgrad Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Akademik odağı, Bosna Hersek’teki Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrası İslam Hukuku ve Kurumlarının tarihi, İslam’daki reform hareketleri, Balkan Müslümanları ve Karşılaştırmalı Hukuk Kültürü yönündedir.

Fikret Karčić’in yayınladığı öne çıkan eserler; Yugoslavya 1918-1941 yılı arasındaki Şeriat Mahkemeleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1985), İslam Reformizminin Sosyal ve Hukuki Yönleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1990), The Bosniaks and The Challenges of Modernity; Late Ottoman and Hapsbury Times (Saraybosna: El-Kalem, 1999), Şeriat Hukuku ve Kurumları Çalışmaları (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi ve El-Kalem, 2011), İslam İlimlerinde Araştırma Yöntemleri (Saraybosna: El-Kalem ve İleri Araştırmalar Merkezi , 2013), Balkan Müslümanları: 20. yüzyıl’da ‘’Doğu Sorunu’’ (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2014) ve Diğer Avrupa Müslümanları: Bosna Deneyimi (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2015).